Gratis verzending vanaf € 150,- (excl. btw)
14 dagen retourrecht, na ontvangst
Betaling via iDEAL, PayPal en creditcard
Persoonlijk advies +31(0)314 66 44 00

Garantie en retouren

Retourneren

Het herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten en niet voor ondernemers. Ben je ondernemer en wil je jouw bestelling retourneren? Neem dan contact met ons op en laat je informeren over de voorwaarden.

Gebruik ons retourformulier voor een snellere afhandeling van jouw retourzending. Het retourformulier kun je hier downloaden.

Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Hulkenberg bv, Ulenpasweg 2, NL-7041 GB 's-Heerenberg, webshop@hulkenberg.nl, telefoon: +31(0)314-664400) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de volledige overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Herroep je slechts een deel van de overeenkomst, dan ontvang je enkel de betalingen voor dat deel van de overeenkomst van ons terug, zonder de leveringskosten.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval brengen we voor een terugbetaling geen kosten in rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Artikelen die je niet kunt retourneren

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van producten met klantspecifieke aanpassingen, zoals maatwerk en bedrukkingen. Ook verzegelde producten, waarbij de verzegeling verbroken is, zijn niet retourneerbaar.

Garantie

Bij online bestellingen geldt een wettelijke garantie. Je hoort een goed product te ontvangen dat voldoet aan de overeenkomst en de vermelde specificaties. Gaat het product bij normaal gebruik binnen 6 maanden kapot, dan heb je recht op gratis reparatie of vervanging. Constateer je het defect 6 maanden na ontvangst, dan moet je kunnen aantonen dat het product op een normale manier gebruikt is.

Retourformulier
(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Hulkenberg bv
Ulenpasweg 2
7041 GB  's-Heerenberg
webshop@hulkenberg.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*).

Bestelt op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Laatst bekeken